Imię*
Nazwisko*
Ulica (lokalizacja reklamowanego produktu)*
Kod pocztowy*
Miasto*
Miejsce instalacji
E-mail*
Podanie nieprawidłowego adresu email może spowodować znaczne wydłużenie rozpatrzenia sprawy.
Potwierdź E-mail*
Numer telefonu (9 cyfr ciągiem)*
Produkt
Opis (przyczyna złożenia reklamacji)*
Czytelny dowód zakupu*
Dodakowe zdjęcia (max 3)

Imię klienta*
Nazwisko klienta*
Ulica klienta*
Kod pocztowy klienta*
Miasto klienta*
E-mail klienta*
Telefon klienta* (ciągiem 9 cyfr)
Czytelny dowód zakupu*
Wybierz produkt/y*
W celu wykonania prawidłowego montażu należy zaopatrzyć się przed wizytą serwisanta w poniższe elementy: